OVER ONS

De Circular Feed association bevordert de toepassing van vochtrijke voedermiddelen die als co-product geproduceerd en gedistribueerd worden door haar leden, waaronder de agro-, levensmidddelen- en fermentatie industrie. De natte vorm waarin de co-producten zij geproduceerd worden is kenmerkend voor deze voedermiddelen. Door een direct afzet van deze voedermiddelen is drogen overbodig, waardoor de producenten op energie besparen en hun CO2 emissie verlagen. Voor de consumenten van deze voedermiddelen de Nederlandse varkens en koeien maakt dit niet uit. Zij produceren waardevolle voedingsmiddel zoals melk en vlees uit deze vochtrijke voedermiddelen. Zo leveren de keten van producenten van voedingsmiddelen en ingrediënten samen met de veehouderij een wezenlijke bijdrage geleverd aan een schoner milieu en een duurzame landbouw!

De Circular Feed association is een vereniging van producenten en distributeurs van vochtrijke voedermiddelen. De vereniging is gestart in 1988 onder de naam Overleggroep Producenten Natte Veevoeders afgekort tot OPNV en statutair opgericht in 1995. De vereniging bevordert de contacten tussen de ondernemingen/leden en organisaties die de sector kunnen ondersteunen, een en ander in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht dit doel te bereiken door overleg met stakeholders van overheden en andere ketenpartners. Daar waar nodig participeert de Circular Feed association in andere entiteiten voor wetgeving en kwaliteit.

Meer in deze categorie BESTUUR »

© Circular Feed association