Vorig jaar zijn in Nederland 5,3 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op een niveau, dat nog steeds ruim boven het meerjarige gemiddelde ligt van de jaren 2006 tot 2009. Opmerkelijk is dat de teruggang in afzet (100.000 ton product) ruimschoots gecompenseerd werd door een toename van het droge stof gehalte met 0,6%. Een nadere toelichting en de afzetten per product zijn opgenomen in het persbericht.

download het persbericht

© Circular Feed association