Vorig jaar zijn in Nederland 5,4 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op het niveau van 2012 en 2013. Dit niveau ligt nog steeds ruim boven het meerjarige gemiddelde ligt van de jaren 2006 tot 2009. Het volume vochtrijke diervoeders is gestegen met 100.000 ton. Een nadere toelichting en de afzetten per product zijn opgenomen in het persbericht.

download het persbericht

© Circular Feed association