Artikelindex


4.2 Kunstmatig
Verzuring
Door toevoeging van anorganische of organische zuren of door natuurlijke verzuring van het product door de vorming van melkzuur uit suikers. De methoden van verzuring zijn hierna weergegeven.

  • Door toevoeging van anorganische zuren (zoutzuur, fosforzuur of zwavelzuur) daalt de pH en worden de meeste bacteriën in hun groei geremd.
  • Organische zuren (melkzuur, propionzuur of mierenzuur), kunnen in het lichaam van het dier volledig worden afgebroken. Ze remmen de groei van bacteriën, gisten en schimmels. Nadeel van organische zuren is dat het gebruik ervan vaak duurder is dan bij anorganische zuren.
  • De derde mogelijkheid is de verzuring van het voedermiddel door vorming van melkzuur uit aanwezige suikers door melkzuurbacteriën. Bacteriepreparaten kunnen extra aan het te conserveren product worden toegevoegd of zijn reeds in de silo aanwezig van een vorige partij van het vochtrijke voedermiddel (doorenten). Bij doorenten is het restant van de vorige lading verzuurd door de aanwezigheid van melkzuurbacteriën. Bij menging met het verse, nieuw geleverde product worden deze melkzuurbacteriën geënt in het verse product. Door deze enting daalt de pH snel en wordt het product goed geconserveerd. Door natuurlijke selectie passen melkzuurbacteriën zich aan, aan de omgeving. Op den duur worden melkzuurbacteriën die melkzuur produceren, vervangen door bacteriën die niet alleen melkzuur produceren. Dit leidt er in de regel toe dat naast melkzuur ook azijnzuur, kooldioxide en alcohol wordt gevormd. Dit gaat gepaard met een verlies aan droge stof en voederwaarde. Daarnaast krijgen schadelijke bacteriën de gelegenheid zich te ontwikkelen, doordat de productie van melkzuur afneemt. Wanneer er geënt wordt met het resterende product is het aan te bevelen om regelmatig de installatie te reinigen en desinfecteren. Voor een snelle verzuring kan het restproduct geënt worden met specifieke, geselecteerde melkzuurbacteriën. Aangezien melkzuur een belangrijk zuur is dat wordt gebruikt om diervoeders te conserveren gaan we hier later dieper op in.

© Circular Feed association