Artikelindex


3.1 Factoren
Het is nog niet geheel duidelijk welke factoren een positieve invloed hebben op de dierprestaties. Mogelijke mechanismen die worden genoemd (Scholten et al., 1998):

  • verlaging van pH van het voer en daardoor: 
    • afdoden van Coliformen, Salmonella, etc.
    • betere barrière tegen ongewenste bacteriën
    • verbetering eiwit- en mineralenverteerbaarheid
  • verschuiving van microbiële populatie in het maagdarmkanaal

© Circular Feed association