Artikelindex


1. Inleiding

Er is een grote verscheidenheid aan enkelvoudige diervoeders, die worden gebruikt in varkens- en rundveerantsoenen. Dit hoofdstuk beschrijft de conservering en opslag van vochtrijke voedermiddelen en ruwvoeders, die direct door de veehouder worden gebruikt in rantsoenen voor varkens en vleesvee/melkvee. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stapelbare/steekvaste en vloeibare producten. Verder wordt het conserveringsproces beschreven van brijvoer.

© Circular Feed association