Artikelindex

 
3.2 Melkzuurbacterien

Melkzuurbacteriën die via het voer worden opgenomen hebben mogelijk een probiotische werking, ze leveren een bijdrage aan een goede maagdarmflora en daarmee een gezond maagdarmkanaal. Melkzuurbacteriën komen verspreid in het gehele maagdarmkanaal van varkens voor en vormen een belangrijke barrière tegen schadelijke bacteriën zoals E coli en Salmonella. Vocht- en koolhydraatrijke voedermiddelen en gefermenteerde brijvoeders bevatten hoge aantallen melkzuurbacteriën. Het verstrekken van een rantsoen met vochtrijke voedermiddelen en/of een gefermenteerd brijvoer, kan mogelijk een bijdrage leveren aan de vermindering van maagdarmproblemen. Het lijkt erop dat vochtrijke voedermiddelen gunstig kunnen zijn voor de technische resultaten en maagdarm-gezondheid van varkens. Er zijn aanwijzingen dat fermentatieprocessen tijdens de opslag van vochtrijke diervoeders hieraan mogelijk een bijdrage leveren, maar aanvullend onderzoek is gewenst.

© Circular Feed association